Biuro wycen nieruchomości i urbanistyki

 

 

Usługi rzeczoznawcy majątkowego

W ramach usług rzeczoznawcy majątkowego oferujemy Państwu:

• Wyceny nieruchomości,
• Analizy rynku nieruchomości,
• Sporządzanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Wyceny nieruchomości opracowujemy zgodnie z przepisami prawa oraz według standardów międzynarodowych (IVSC, TEGoVA) i zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Usługi urbanistyczne

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, jednostek samorządowych oraz firm urbanistycznych, które szukają profesjonalnego wsparcia w ramach outsourcingu usług z zakresu:

• Opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego,
• Opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• Opracowywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin,
• Opracowywania koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze szczególnym bilansem podziału.
 
OPERATIS oferuje także sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków na potrzeby inwestorów indywidualnych, deweloperów, przedsiębiorstw czy jednostek samorządowych.
Copyright ©2018 OPERATIS Monika Bernacka-Klein, All Rights Reserved.